- Powen SA

bieżące informacje dla akcjonariuszy

Dematerializacja Akcji Powen S.A.
Informujemy, iż zgodnie z dyspozycją art. 17 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wprowadzającą obowiązek przeprowadzenia dematerializacji akcji oraz uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 1/2020 z dnia 18 września 2020 r., POWEN SA zawarła z Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie umowę o prowadzeniu rejestru akcjonariuszy.

Image

Chcesz wiedzieć więcej ?

Bądźmy w kontakcie.