- Powen SA

bieżące informacje dla akcjonariuszy

Zarząd POWEN S.A., spółki wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000034406, zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 23 września 2022 r. o godz. 14.00 w siedzibie Spółki w Zabrzu przy ul. Wolności 318.
Image

Chcesz wiedzieć więcej ?

Bądźmy w kontakcie.