- Powen SA

GRUPA KAPITAŁOWA


W 1999r z Powen SA wydzielono spółki produkcyjne: 
  • Fabryka Pomp Powen Sp z o.o., do której przeniesiono produkcję pomp,
  • Stalkowent Sp. z o.o., do której przeniesiono produkcję wentylatorów, sit i konstrukcji stalowych.
W 2000r Powen SA nabyła pierwszy pakiet akcji Warszawskiej Fabryki Pomp WAFAPOMP SA, notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych.  Spółka ta była wówczas m.in.  właścicielem 100% udziałów Świdnickiej Fabryki Pomp Sp.z o.o.
 
W 2006r podjęto decyzję o połączeniu trzech spółek produkujących pompy, tj. Warszawska Fabryka Pomp WAFAPOMP SA, Świdnicka Fabryka Pomp Sp. z o.o. i Fabryka Pomp Powen Sp. z o.o., a po ich połączeniu zmieniono nazwę spółki na Grupa Powen- Wafapomp SA z siedzibą w Warszawie. Powen Projekt Sp. z o.o. założono w 2006r
 

Aktualnie Powen SA pełni rolę spółki matki w grupie kapitałowej złożonej z następujących spółek:

Image
Image
Image
Image

Grupa Powen-Wafapomp SA z siedzibą w Warszawie,
w której Powen SA posiada ponad 98% akcji o wartości 18 912 431 zł, liczonej w cenie nabycia.

Image
Image
Image
Stalkowent Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu, w której
Powen SA posiada 100% udziałów o wartości 3 916 006zł, liczonej w cenie nabycia
Image
Powen Projekt Sp. z o.o. z siedziba w Zabrzu, w której Powen SA posiada 99,8% udziałów o wartości 703 839zł, liczonej w cenie nabycia.
Image

Chcesz wiedzieć więcej ?

Bądźmy w kontakcie.